Người đại diện:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:
NHÀ HÀNG HANA HOTEL
1 PCT, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 1234 6789 - Fax: (84-4) 1234 6789